Etičnost u identifikaciji i tretmanu djece s posebnim potrebama predškolske dobi

siječnja 30, 2015

Sažetak

Identifkacija i tretman djece s posebnim potrebama, darovite i one s teškoćama, zahtijeva etičko postupanje u odnosu, i na dijete i na roditelja, od ineterpretacije činjenica i satusa funkcioniranja preko savjetovanja do tretmana.

Etičnost djelovanja ne podrazumijeva samo osbni stav, vrijednosti i vrednote već je i odraz kulture rada, profesionalnosti i kompetentnosti, svih sudionika u procesu, što može imati i pozitivan i negativan ishod po dijete.

Etično postupanje u vrtiću trebalo bi se definirati na temelju aktualnih konvencija o pravima djece i staregiji unapređenja predškolskog odgoja i obrazovanja te kao etički kodeks jedinstvenog sustava vrijednosti i moralnih načela primjenjivati i poštivati bez iznimke.

Ključne riječi: Etičnost, daroviti, djeca s teškoćama, predškolska dob, tretman

ETHICS IN IDENTIFICATION AND TREATMENT OF PRESCHOOL CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS

Summary

Identification and treatment of children with special needs, gifted and those with disabilities, requires ethical behavior in relation to the child and the parents, from interpretation of facts and the status of functioning through advising to treatment.

Ethical conduct does not involve only the personal attitude and values, but it also reflects the culture of work, professionalism and competence of all participants in the process, which can have both positive and negative outcomes for a child.

Ethical conduct in kindergarten should be defined on the basis of existing conventions on the rights of children and strategies of improvement of pre-school education and applied as the code of ethics of the single system of values ​​and moral principles followed without exception.

Key words: Ethics, gifted, children with disabilities, preschool age, treatment.

Govorni poremećaji i učenje stranih jezika-elitna patologija ili patološki elitizam