O meni

Radmila Rajka Zeba, prof. defektolog-logoped
 • zeba-rajka

  U slobodno vrijeme pišem i istražujem na području logopedije, rehabilitacije i terapije te nastojim terapeutske postupke obogatiti inovativnim rješenjima.

  Radmila Rajka Zeba, prof.,
  defektolog-logoped

 • Dobro došli na moju stranicu.

  Poseban profesionalni interes predstavlja mi terapijski rad poteškoća izgovora, pripreme za školu i specifičnih poteškoća čitanja i pisanja.

  Rođena sam u Zagrebu 1964. godine gdje sam završila cjelokupno školovanje te diplomirala na Fakultetu za defektologiju (današnji Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet) smjer logopedija na temi „Vještina čitanja u djece oboljele od cerebralne paralize“.

  Dugi niz godina radila sam s djecom s pervazivnim razvojnim poremećajima, intelektualnim poteškoćama, cerebralnom paralizom te kombinacijom ovih poremećaja, specifičnim poteškoćama čitanja, pisanja i računanja i artikulacijsko-fonološkim poremećajima, u posebnim i redovnim ustanovama, u Rijeci Kraljevici, Kutini i Zagrebu.

  Na svom profesionalnom putu u terapeutskom smislu usmjerila sam se na artikulacijsko-fonološke poteškoće, poteškoće čitanja i pisanja te na razvoj govora i jezika i naposlijetku s posebnim interesom na razvoj koncepta psiholingvističke pripreme za školu.

  Sudjelovala sam na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima, konferencijama i kongresima vezanim uz teme razvoja govora i jezika, dijagnostiku i terapiju, djecu s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju, odgoj, obrazovanje i zdravlje.