Radovi

  • SAŽETCI STRUČNIH RADOVA

   Izlaganja i prezentacije ovih radova na stručnim skupovima i konferencijama objavljeni su u Zbornicima radova u obliku ovih sažetaka.

  • CJELOVITI RADOVI

   Ovi radovi objavljeni su u Zbornicima cjelovitih radova stručnih skupova na kojima su prezentirani i izlagani

  • KOLUMNA

   Kolumna „Razgovor s logopedom“ izlazila je u dječjem književnom časopisu „RADOST“ od rujna 2007. do lipnja 2008. , a nastala je iz rada s djecom predškolske i školske dobi.

  • VJEŽBENICA

   Vježbe su namijenjene djeci predškolskog i ranog školskog uzrasta, a svakako će koristiti djeci koja imaju teškoće u svladavanju vještina čitanja i pisanja, pa prema potrebi mogu poslužiti u preventivne i terapijske svrhe.

  • PJESME

   Pjesme su objavljene u dječjim književnim časopisima „PRVI IZBOR“ i „RADOST“ 2004. i 2005. godine

  • OSTALO

   Pjesma „Bubamara kod zubara“ objavljena je u početnici za prvi razred „P kao POČETNICA“ u izdanju izdavačke kuće „PROFIL“ iz Zagreba.