Korekcija lambdacizma kod pervazivnog razvojnog poremećaja

siječnja 31, 2015

Sažetak


Pervazivni razvojni poremećaj zahvaća sve kognitivne funkcije, manifestira se poteškoćama u socijalnoj interakciji, repetitivnim i stereotipnim ponašanjem, ograničenim interesima i aktivnostima te poteškoćama u govoru, jeziku i govorno-jezičnoj komunikaciji.

Dječak Paulo ima 8 godina, lakša odstupanja u socijalnoj interakciji, likovno je talentiran, ali sa izrazitim govorno-jezičnim poteškoćama. Uslijed distorzija i supstitucija 13 glasova, govor je nerazumljiv i predstavlja poteškoću u verbalnoj komunikaciji sa okolinom.

U radu ćemo prikazati korekciju glasova L i LJ od inicijalnog do finalnog stanja uz metodičko-didaktičke postupke za poboljšanje subgovornojezičnih funkcija i jezika.

Ključne riječi i sintagme: pervazivni razvojni poremećaj, govor, jezik, komunikacija, lambdacizam


Correction of lambdacism in pervasive developmental disorder

Summary

Pervasive developmental disorder affects all cognitive functions, is manifested by difficulties in social interactions, repetitive activities and stereotyped movements, limited interests and activities, as well as speech, language and verbal communication difficulties.

A boy named Paulo is 8 years old, shows minor deviations in social interactions, is artistically talented, but with significant speech and lingual difficulties. As a consequence of distortion and substitution of 13 vocals, his speech is unintelligible and presents a difficulty in his verbal communication with others.

In our work, we will present correction of vocals L and LJ from initial to final stage using methodical and didactic procedures for enhancement of sub-verbal functions and language.

Key words and syntagmas: pervasive developmental disorder, speech, language, communication, lambdacism

Komunikacija kao faktor uspješnosti u logopedskom tretmanu djece s teškoćama u razvojuLogopedska djelatnost u vrtiću-sadašnjost i budućnost